Angajatorii au obligatia de a intocmi pentru fiecare salariat un dosar personal  care trebuie sa il pastrat in bune conditii la sediul social si pus la dispozitia inspectorilor de munca la solicitarea acestora.
Continutul minim al dosarului de personal trebuie sa cuprinda:
•    Cererea de angajare
•    CV si scrisoare de intentie
•    Copii de pe actele de studii (diplome, atestate etc.)
•    Copii de pe certificatele de participare la cursuri de perfectionare
•    Minuta de informare la angajare
•    Fisa de aptitudini de la medicina muncii care trebuie conceputa anterior datei de angajare, cu mentiunea “apt de angajare”
•    Fisa de instruire privind sanatatea si securitatea in munca
•    Contractul individual de munca
•    Fisa postului
•    Confirmarea privind inregistrarea in Revisal a contractului de munca.

Dosarul de personal va contine obligatoriu:
•    Rezultatele evaluarii anuale a salariatului
•    Adeverintele de vechime eliberate
•    Adeverintele de venit eliberate.

Ulterior, daca au loc modificari ale contractului de munca, se vor intocmi urmatoarele acte:
•    Actul aditional
•    Minuta de informare cu privire la actul aditional
•    Confirmarea inregistrarii in Revisal a modificarii (Print din aplicatie).

Dosarul de personal mai poate contine:
•    Adeverintele solicitate de angajat in scopuri personale
•    Cererile pentru intrarea in concediu de odihna
•    Deciziile colective pentru marirea salariului minim
•    Deciziile de suspendare si reactivare a CIM
•    Alte decizii cu privire la CIM sau actele aditionale
•    Alte informari si cereri ale salariatului
•    Notificarile depuse de angajator pentru situatia in care angajatul este detasat in alte tari

De asemenea, angajatorul este obligat sa aiba un regulament intern. Acesta trebuie sa contina dispozitii privind drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, dispozitii privind solutionarea cererilor si reclamatiilor salariatilor, dispozitii privind disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.