Iata ce trebuie sa stii atunci cand te-ai hotarat sa iti deschizi propria ta firma:

Stabilirea obiectului de activitate
Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008.  Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Alegerea formei juridice a societatii

            Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:

            Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate.

Rezervarea numelui societatii

Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului.  Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/

Stabilirea sediului social

Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.

De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabel, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate, semnatura. Model tabel veti gasi accesand site-ul de mai jos:

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/formulare/rc/formular_asoc_proprietari.pdf

Actul Constitutiv

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.

Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:

» obiect principal de activitate

» obiecte secundare de activitate ( daca exista )

» denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)

» numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia

» numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.

Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.  Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat.

Depunerea capitalului social la banca

Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” . Banca va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

Specimenul de semnatura

Persoana care va fi numita Administrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului

Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.

Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.

Ridicare acte

Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei tale:

» Certificatului de inregistrare a firmei

» Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului

» Certificatul constatator.

Etape ulterioare

–  Confectionarea stampilei societatii – firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.

– Deschiderea contului bancar

La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta originala.

– Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare

Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.