Infiintarea de PFA pentru cei care doresc o activitate economica sau pentru cei care sunt la inceput de drum si nu au mai facut ceva de genul asta nu trebuie decat sa urmeze pasii de mai jos.

 1 . Unde mergem pentru infiintare PFA ?

Primul lucru care trebuie facut este sa va duceti la biroul ONRC de care apartineti (sedii ONRC) sau sa accesati site-ul ONRC pentru detalii. Pentru bucuresteni va puteti duce la sediul in Piata Muncii.

Daca alegem sa mergem la sediuatunci ne interesam la biroul de informare de documentele care trebuie completate.  (lista o gasiti aici)

De la biroul de informare mergeti la ghiseul unde trebuie sa va rezervati denumirea.
a) completati formularul pentru rezervarea de denumire si faceti si o copie dupa buletin.
b)  completati datele din formular cu datele din buletin (C.I) iar la cele 3 variante de nume treceti o denumire care sa contina numele si prenumele din buletin urmat de PFA.

Depuneti formularul completat cu copia dupa buletin dupa care mergeti la casierie sa platiti taxa de rezervare denumire.

2. Dupa ce ati rezervat denumirea trebuie sa aveti pregatite urmatoarele acte:
a) contractul de comodat daca sediul PFA va fi intr-un apartament. (contractul de comodat este obligatoriu chiar daca locuinta este personala);
b) contractul de comodat NU trebuie legalizat si se face intre PFA si proprietarul casei. Daca sunteti proprietarul, atunci contractul se incheie intre PFA si dvs.persoana fizica. Contractul se poate incheia si doar pe o cota parte din locuinta (ex. o camera), pentru a putea deduce cheltuielile cu sediul PFA. (se pot deduce cel putin 30% din cheltuielile apartamentului pe PFA);
c) mai trebuie acordul asociatiei de locatari (este un formular pe care il primiti de la biroul de informare) pe care trebuie sa-l luati de la vecinii cei mai aproape de locuinta si de la administrator (stampila si semnatura).

Model formular accord vecini: https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/formulare/rc/formular_asoc_proprietari.pdf

3. Apoi cu documentele de mai sus, documentele cerute in lista si rezervarea de denumire + un dosar sina care poate fi achizitionat si de la magazinul de papetarie de langa ONRC.
a) va prezentati la biroul de consultanta cu documentele cerute si cu formulare pe care le-ati completati la fata locului ;
b) pentru cei care doresc activitati economice simple ( vanzari online) nu va trebuie decat o copie dupa diploma de bacalaureat iar cei care doresc ceva mai complex ca de exemplu consultanta trebuie sa faceti dovada pregatirii necesare ( diploma studii superioare, diploma cursuri acreditate, etc. );
c) O sa primiti o nota de calcul cu care va duceti la casierie si platiti, apoi va duceti cu chitantele de la casierie la ghiseul unde ati depus dosarul si faceti dovada platii dupa care primiti un bon de la registratura cu ziua cand sa va duceti sa ridicati actele de infiintare PFA.

4. Dupa ce ati primit documentele de infiintare PFA, trebuie sa mergeti la Administratia Financiara de care apartineti pentru a va inregistra si plati impozitul pe venit.

Inregistrarea de va face in termen de maxim 15 zile de la inceperea activitatii.

PFA trebuie sa depuna la administratia financiara din raza teritoriala a sediului profesional formularul 220 privind venitul estimat, impreuna cu o cerere de optiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit, o copie dupa autorizatia de functionare obtinuta de la ONRC, o copie BI/CI si o cerere de inregistrare a Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului inventor (ce se pot achizitiona si din incinta Administratiei Financiare de care apartineti).
In formularul 220 se va declara suma pe care contribuabilul considera ca o va castiga in perioada ramasa din anul fiscal curent.

Toate formularele se completeaza in dublu exemplar, dintre care unul ramane la contribuabil.

5. Ce contributii plateste un PFA?

PFA cu activitati independente sunt asigurate obligatoriu in sistemul de sanatate si trebuie sa achite o contributie de 5,5% din venitul impozabil neplafonat.

Contributia pentru asigurarile de sanatate
Potrivit art.257 alin. (1) lit.b din Legea 95/2006 persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice au obligatia platii contributiei pentru asigurarile de sanatate, aplicata asupra veniturilor impozabile realizate din activitati independente care se supun impozitului pe venit. Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

Contributia pentru asigurarile de sanatate, pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice se plateste trimestrial. Cota prevazuta de legislatie este in procent de 5.5%, aplicat la venitul impozabil neplafonat. Practic se plateste trimestrial pe baza declaratiei de venit estimat cod 220 (deciziei de impunere pentru venitul estimat) la aceleasi date valabile pentru plata impozitului pe venit si se regularizeaza odata cu depunerea in anul urmator a declaratiei finale de venituri realizate (cod 200)

Contributia pentru asigurarea in sistemul de pensii
De asemenea, persoanele fizice autorizate sunt asigurate si in sistemul asigurarilor de stat (CAS), deci datoreaza contributii si la fondul de pensii.
Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege. Cota pentru contributia de asigurari sociale pentru conditii normale de munca este de 31,3%”.
Actul normativ care reglementeaza aceste contributii este Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care stabileste, la art. 6, ca “persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent a cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului sigurarilor sociale de stat , sunt obligate sa se asigure personal pe baza declaratiei individuale de asigurare”.

Termenul de declarare este de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta mai sus. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.Plata contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati. Termenul de plata este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata

In ceea ce priveste baza lunara de calcul pentru contributia la fondul de pensii, ea este constituita din venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia.

Exceptari de la plata CAS
Totusi, exista anumite situatii in care persoanele fizice autorizate sunt exceptate de la plata contributiei (CAS).
Asfel, o persoana fizica autorizata nu va contribui la sistemul de pensii daca are calitatea de salariat cu contract de munca sau de pensionar, precum si daca obtine venituri din drepturi de autor si drepturi conexe (definite potrivit art. 7 alin. (1) din Codul fiscal) sau din contracte/conventii incheiate potrivit Codului Civil.
Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin.(1), pct. IV, lit.c), respectiv obtine venituri din activitati independente de cel putin cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut(2.298 lei pentru anul 2014). Daca PFA-ul a estimat venituri mai mici decat 9.192 lei si nu s-a asigurat, dar in momentul cand a inceput sa factureze si sa incaseze a constatat ca ca deja veniturile au sau vor depasi limita de 9.192 lei, este obligat sa se asigure in termen de 30 de zile la plata procentului de 31.3%. Declaratia individuala de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta,conform legii. Daca are incheiat un contract individual de munca nu mai datoreaza CAS

Ce NU plateste PFA cu activitati independente

PFA nu datoreaza contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj, la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si nici pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale. Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa aceasta poate deveni obligatorie daca PFA doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Prevederea este reglementata de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in care se mentioneaza: “…pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.