Ordinul 936/ 16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 540 din 21.07.2014 stipuleaza ca raportarile contabile la 30 iunie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel tarziu la data de 18 august 2014.

Potrivit Art. 2 din ordinul mentionat anterior, obligativitatea de a depune raportarile contabile se aplica, urmatoarelor persoane:

  • Societatilor care le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055 /2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  • Societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Incadrarea in criteriul prevazut mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Entitatile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2014 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate. Aceste prevederi se aplica si subunitătilor deschise in Romania de societati rezidente in state aparţinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

Pentru imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar- contabil si fiscal, entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Entitatile vor depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.