Ne apropiem de termenul până la care societățile comerciale trebuie să depună bilanțul contabil la ghișeul administrației financiare 31 mai, așa că ne-am decis să explicăm cât mai simplu ce este un bilanț contabil, de ce se întocmește și cine are dreptul și obligația de a semna acest important document informativ.

Cunoscut ca fiind unul dintre documentele contabile de bază, bilanțul contabil, este pur și simplu un rezumat rapid și usor de citit care arată situația financiară a unui individ, societate, organizație non-profit sau agenție. Rolul bilanțului contabil este acela de a oferi o imagine fidelă a tuturor activelor și pasivelor circulante ale entității și totodată ințelegerea valorii nete a acesteia.

Această situație financiară se întocmește, conform legislației în vigoare, de două ori pe an la 31 decembrie și la 30 iunie (în condițiile în care societatea are o cifră de afaceri mai mare de 500.000 euro în anul precedent ) . Bilanțul contabil impreună cu celelalte rapoarte contabile ce constituie situațiile financiare ale unei firme  se depun la Administrația Financiară unde este inregistrată compania, în termen de 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar.

După ce bilanțul a fost întocmit el trebuie semnat conform prevederilor legale. Atenție, înainte de a fi semnat, se convoacă adunarea generală a asociaților sau asociatul unic și se prezintă rezultatele financiare ale anului bilanțier. Reglementările stabilesc că raportările financiare au nevoie de două semnături. În plus, cei care le semnează trebuie să fie atenți la unele aspecte. Pe de-o parte, in partea dreaptă a paginii situațiile financiare anuale trebuie semnate de către persoanele care le întocmesc, adică cele care organizează și conduc contabilitatea societății pentru care formularele se depun. Mai exact, aici pot semna, conform informațiilor oferite de Ministerul de Finanțe în formularele pentru bilanțuri unul din următorii :

  • persoane juridice autorizate CECCAR (firme de contabilitate)
  • persoane fizice autorizate CECCAR (experți contabili)
  • directorul economic (salariat încadrat cu contract de muncă)
  • contabilul șef (salariat încadrat cu contract de muncă)

A doua semnatură obligatorie pe orice raportare financiară anuală este cea a administratorului sau persoanei care are obligația gestionării entității. Administratorul trebuie să semneze în partea stângă, el aprobând astfel corectitudinea situațiilor financiare anuale.

Atenție! Cele două semnături menționate mai sus trebuie sa apară pe fiecare pagină pe care sunt solicitate.

În cazul în care v-ați schimbat de curând contabilul/firma de contabilitate trebuie să stiți că există două posibilități prin care respectivul contabil poate semna bilanțul, ori îl întocmește pe baza propriei răspunderi, acceptând ca valabile și corecte documentele contabile întocmite în acel an, și menționează acest lucru într-un raport, ori face o auditare a anului fiscal ceea ce înseamnă o verificare a documentelor contabile întocmite și emise în cele 12 luni, verificare care se va realiza tot printr-un raport emis către administratorul societății.

Bilanțul contabil vă oferă posibilitatea de a vă forma o imagine clară asupra situației financiare a firmei. În funcție de bilanțul contabil și de indicatorii economici și financiari calculați pe baza acestuia, vă puteți orienta activitatea companiei, administra mai bine resursele și previziona cât mai exact bugetul. Spre deosebire de contul de profit și pierdere, care reprezintă imaginea anuală a companiei, bilanțul contabil reflectă situația la un moment dat a activelor, a datoriilor și a capitalului propriu al unei firme.

 O schimbare importantă în legislație anul acesta face ca răspunderea și nivelul de profesionalism al celui care întocmește aceste situații să conteze și mai mult, mai exact odată depus bilanțul nu se mai poate face nici un fel de corecție asupra lui.

Sperăm că am reușit să vă răspundem la cele mai multe neclarități pe care le aveați în legătură cu acest important raport contabil și dacă aveți nevoie de alte detalii sau sunteți interesat de o firmă de contabilitate care să vă ajute în întocmirea lui vă stăm la dispoziție asigurându-vă de expertiza și experiența acumulată în decursul a celor 12 ani de prezență pe piața de servicii contabile.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.