AN CONTAB, cu sediul in Bucuresti ofera diverse servicii financiar-contabile si fiscale pentru persoane juridice, intreprinderi mici si mijlocii, cu capital integral privat, roman si/sau strain, care desfasoara activitati in aproape toate domeniile de activitate: constructii, productie, prestari servicii, comert en-gros si en-detail, imobiliare, consultanta, cabinete individuale  etc., precum si asociatii si fundatii.

Printre serviciile oferite de noi amintim:

 • Evidenta contabila
 • Audit financiar
 • Consultanta financiara
 • Resurse umane
 • Salarizare
 • Contabilitate manageriala

1. Evidenta contabila

– Inregistrarea cronologica a documentelor primare ;

– Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA;

– Intocmirea balantei de verificare lunare;

– Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;

– Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;

– Intocmirea si depunerea bilantului contabil;

– Reprezentarea societatii in fata organelor de control.

Servicii contabilitate Bucuresti
Servicii

2. Audit financiar

– Auditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile;

– Asigurarea asistentei de specialitate in vederea retratarii conturilor anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) aplicabile in Romania. Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul, in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare.

– Evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

3. Consultanta financiara

– Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora;

– Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;

– Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import-export;

– Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;

– Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

– Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale;

– Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale, etc.;

– Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;

– Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;

– Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Servicii contabilitate Bucuresti
Servicii contabilitate Bucuresti

4. Resurse umane

 Administrare personal

– Gestionarea dosarelor de personal ai angajatilor beneficiarului;

– Receptionarea datelor de la beneficiar;

– Intocmirea contractelor individuale de munca;

– Intocmirea actelor aditionale, deciziilor si efectuarea modificarilor in REVISAL in format electronic;

– Intocmirea actelor aditionale cuprinzand clauzele specifice ale contractelor de munca:

 • clauza de mobilitate
 • clauza de confidentialitate
 • clauza de neconcurenta
 • clauza de formare profesionala
 • clauza de folosinta laptop, telefon, autovehicul;

–  Gestionarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucuresti (ITMB):

 • Inregistrarea on-line a contractelor individuale de munca,
 • Inregistrarea in REVISAL si transmiterea modificarilor intervenite prin actele aditionale de modificare ale clauzelor prevazute in contractele individuale de munca, a deciziilor, acte de suspendare si incetare a CIM,

– Intocmirea si transmiterea in termenele legale a REVISAL-ului catre ITM,

– Intocmirea adeverintelor de salariu pentru angajati,

– Generarea si transmiterea de rapoarte specifice Word/Excel/pdf.

Audit & Consultanta HR

– Audit al dosarelor de personal,

– Intocmirea unui raport cu situatia dosarelor la momentul initializarii externalizarii si completarea acestora cu documentele care lipsesc,

– Intocmirea Regulamentului Intern si/ sau actualizarea lui,

– Intocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate (unde este cazul),

– Intocmirea fiselor de post pentru angajatii Beneficiarului,

– Intocmirea organigramei societatii,

– Consultanta pentru Intocmirea convocatoarelor pentru Adunarea generala a salariatilor – pentru alegerea reprezentantilor salariatilor,

– Consultanta pentru constituirea comisiilor disciplinare si efectuarea cercetarilor disciplinare,

– Consultanta in inceperea negocierii colective,

– Consultanta in elaborarea unor politici si proceduri interne in cadrul firmei.

Servicii contabilitate Bucuresti
Servicii contabilitate Bucuresti

5. Salarizare

– Colectare, verificare si procesare date salariale (pontaje, informatii privind relatiile de munca, concedii medicale, concedii de odihna, CFP, etc);

– Intocmire si furnizare fisier de plata a salariilor;

– Intocmire si transmitere fluturasi de salariu, note contabile, fisiere de plata a contributiilor sociale precum si declaratia 112;

– Intocmire si furnizare rapoarte solicitate de catre autoritati, inclusiv pentru Institutul National de Statistica;

– Livrare rapoarte standard pentru management;

–  Consultanta acordata angajatilor privitor la sumele cuprinse in fluturasul salarial, impozit si contributii sociale;

– Suport si consultanta privind interpretarea legislatiei aplicabile.

6. Contabilitate manageriala

Contact

Pentru a intra in legatura cu echipa AN Contab, va rugam sa completati formularul de contact.